Route

Misty Fields Festival vindt plaats aan de rand van Nationaal Park De Groote Peel, net buiten de dorpskern van Asten-Heusden en op 20 autominuten van Eindhoven. Direct naast de ingang is een ruim parkeerterrein waar je gratis gebruik van kunt maken.Voor de navigatielovers:

Hollideeweg 3
5725 BH Asten-Heusden

Per auto vanaf Eindhoven
– Rijd via de A2 richting Maastricht
– Neem afrit 39: Weert/Nederweert
– Volg (kort) de route (N275) richting Nederweert
– Volg de route N266 richting Someren
– Volg de N266 ongeveer 14 km en neem op de 2e rotonde de afslag naar links: Someren (vanaf hier is Misty Fields overigens aangegeven met borden).
– Neem op de 1e rotonde de 3e afslag naar links
– Neem op de 3e rotonde de afslag naar rechts, richting Asten-Heusden
– Na ongeveer 3000 m. rechts afslaan naar Hollideeweg

Per auto vanaf Venlo
– Neem op A67/E34 afrit 36 (Asten) en volg richting Asten
– Sla na de afrit bij het eerste stoplicht linksaf richting Someren/Meijel
– Neem op de eerstvolgende rotonde de eerste afslag, richting Someren
– Neem op de eerstvolgende rotonde de derde afslag, richting Asten-Heusden
– Na ongeveer 3000 m. rechts afslaan naar Hollideeweg

Overig openbaar vervoer
Het is niet onmogelijk, maar wel lastig om Misty Fields Festival per openbaar vervoer te bereiken. We raden je dan ook aan om met de auto, of met de beschikbare pendelbussen, naar De Groote Peel af te reizen. Lukt dat niet? Handel dan als volgt:

– Reis per trein naar Eindhoven CS of Helmond CS
– Neem buslijn 20 richting Asten (check www.9292.nl voor actuele info)
– Stap in Asten uit bij halte Floralaan
– Daarna loop je in een klein half uur naar het festivalterrein in Heusden.

En of je nu met de auto of met het openbaar vervoer naar ons festival afreist, ben lief voor jezelf en maak gebruik van de camping!

Misty Fields Festival takes place on the edge of De Groote Peel National Park, just outside the village center of Asten-Heusden and 20 minutes by car from Eindhoven. Right next to the entrance is a spacious parking lot that you can use for free. For navigation lovers:

Hollideeweg 3
5725 BH Asten-Heusden

By car from Eindhoven
– Drive via the A2 in the direction of Maastricht
– Take exit 39: Weert/Nederweert
– Follow (short) the route (N275) in the direction of Nederweert
– Follow the route N266 towards Someren
– Follow the N266 for approximately 14 km and at the 2nd roundabout take the exit to the left: Someren (from here Misty Fields is signposted).- At the 1st roundabout, take the 3rd exit to the left
– At the 3rd roundabout, take the exit to the right, direction Asten-Heusden
– After about 3000 m. turn right to Hollideeweg

By car from Venlo
– On A67/E34 take exit 36 ​​(Asten) and follow direction Asten
– After the exit, turn left at the first traffic light in the direction of Someren/Meijel
– At the next roundabout, take the first exit, direction Someren
– At the next roundabout, take the third exit, direction Asten-Heusden
– After about 3000 m. turn right to Hollideeweg

Other public transport
It is not impossible, but difficult to reach Misty Fields Festival by public transport. We therefore recommend that you travel to De Groote Peel by car or by using the available shuttle buses. Doesn’t work? Then act as follows:

– Travel by train to Eindhoven CS or Helmond CS
– Take bus line 20 towards Asten
– Get off in Asten at the Floralaan stop
– Then you can walk to the festival site in Heusden in less than half an hour.

And whether you travel to our festival by car or public transport, be kind to yourself and make use of the campsite!