Blijf je slapen?

Tijdens Misty Fields Festival rol je aan het einde van de dag zo je tentje in. Geen nachtelijke tochten huiswaarts. Geen gezeur over wie de BOB dan wel niet moet zijn. Je gaat gewoon liggen en slapen (en zo). En ’s ochtends schuif je aan voor een heerlijk ontbijtje met kakelverse eitjes van buurman Leo.

Openingstijden en prijs
De camping gaat vrijdag 6 september open om 10.00 uur en sluit op maandag 9 september om 12.00 uur. Een campingbandje kost € 17,50 per persoon vanaf 12 jaar.

Stroom
Er is geen stroom aanwezig op de camping.

Sanitair
Campinggasten kunnen gebruik maken van de camping toiletten, (koud) stromend water en warme douches.

Campers
Campers, tourbussen en caravans in alle soorten en maten zijn toegestaan.


Ontbijt
Na een heerlijke nacht geslapen te hebben op onze campingweide, heb je natuurlijk trek in een lekker ontbijtje.
Het ontbijt kun je zowel zaterdag als zondag in de entree tent komen scoren. Een boterham belegd met een lekker gebakken eitje; mét of zonder spek? Een ideaal begin van de dag om een goede bodem te leggen voor komende dag. Smakelijk!

Campingregels
– Wees lief voor elkaar en respecteer andere kampeerders en hun eigendommen.
– Open vuur (dus ook vuurkorven & barbecues) is absoluut niet toegestaan.
– Houd het terrein schoon. Een gratis vuilniszak is verkrijgbaar bij de infostand. Laat tenten en andere kampeerartikelen bij vertrek niet achter.
– Glaswerk en huisdieren zijn verboden.
– Aggregaten zijn om veiligheids- en overlastredenen verboden.
– Het is verboden luide muziek te draaien na het sluiten van het festival. Denk aan de nachtrust van medekampeerders en buurtbewoners.
– De organisatie houdt toezicht op naleving van deze regels en zal bij overtreding ingrijpen.
– Misty Fields kan niet aansprakelijk gesteld worden voor persoonlijk letsel en/of verlies of beschadiging van goederen.

During Misty Fields Festival you can roll into your tent at the end of the day. No overnight trips home. No whining about who should not drink alcohol. You just lay down and sleep (and all that). And in the morning you sit down for a delicious breakfast with farm-fresh eggs from neighbor Leo.

Opening hours & ticketprice
The campsite opens on Friday, September 6 at 10:00 a.m. and closes on Monday, September 9 at noon. A camping wristband costs € 15,- per person from 13 years.

Electricity
There is no electricity available at the campsite.

Sanitary
Camping guests can use the camping toilets, (cold) running water and hot showers.

Campers
Campers, tour buses and caravans of all shapes and sizes are allowed.


Breakfast
After a wonderful night’s sleep on our camping meadow, you will naturally feel like a nice breakfast.
You can score breakfast in the entrance tent on both Saturday and Sunday. A sandwich topped with a delicious fried egg; with or without bacon? An ideal start to the day to lay a good foundation for the next day. Tasty!

Campingrules
– Respect other campers and their property.
– Open fire (including fire pits & barbecues) is absolutely not allowed.
– Keep the area clean. A free garbage bag is available at the information stand. Do not leave tents and other camping equipment behind when you leave.
– Pets are not welcome.
– The organization monitors compliance with these rules and will intervene in case of violation.